Disclaimer

English translation of this disclaimer is under construction.
Please fill in the contactform to ask for an copy.

Thank you for understanding.

 

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, HZPC Holland bv.Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van HZPC Holland bv, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright © HZPC Holland b.v. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud
Aan deze Website is de uiterste zorg besteedt zowel wat betreft de betrouwbaarheid als de actualiteit van de gegevens. HZPC Holland bv, als eigenaar van Pommonde®, is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door het gebruik van de informatie of meedoen aan eventuele acties, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat HZPC HOlland bv verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Persoonsgegevens
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:

HZPC Holland bv
Edisonweg 5
8501 XG Joure

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.